“Samen werken we aan de beste kankerzorg voor elke patiënt in de regio Zuidwest Nederland. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet”

Het regionaal oncologienetwerk Zuidwest Nederland is  onderdeel van het landelijke programma Naar regionale oncologienetwerken  van het Citrienfonds. Dit programma ondersteunt het anders organiseren van de kankerzorg in  de regio. Dit heeft als doel dat elke patiënt met kanker toegang heeft tot de beste zorg zo dichtbij mogelijk. Om dit te bereiken, faciliteren en stimuleren we de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio.  Het doel hiervan is het realiseren van betere behandelresultaten, een hogere doelmatigheid en kosteneffectiviteit.  Met elkaar realiseren zorgprofessionals  in de regio dat patiënten met kanker excellente, patiënt vriendelijke en efficiënte oncologische zorg krijgen en ervaren.

‘De beste behandeling voor elke patiënt. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.’

Het regionale netwerk Zuidwest is het grootste netwerk van Nederland (> 17 ziekenhuizen) en bestaat uit twee subnetwerken met het Erasmus MC Kankerinstituut als academisch ziekenhuis.

CONCORD > ziekenhuizen in   Rotterdam en Dordrecht.
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, Schiedam
Erasmus MC Kankerinstituut, Rotterdam
IJsselland Ziekenhuis, Rotterdam
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Rivas Zorggroep (Beatrix Ziekenhuis), Gorinchem
Spijkenisse Medisch Centrum, Spijkenisse
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

EMBRAZE > ziekenhuizen in Zeeland, West- en Midden Brabant.
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis , Goes/Vlissingen/Zierikzee
Amphia Ziekenhuis, Breda
Bravis ziekenhuis, Roosendaal/Bergen op Zoom
Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
Instituut Verbeeten, Tilburg/Breda
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Zuidwest-Radiotherapeutisch Instituut , Vlissingen/Roosendaal

Regionale zorgketens per tumorsoort

Binnen het netwerk staan de regionale netwerktumorgroepen (NTG) centraal. In deze werkgroepen wordt per tumorsoort afspraken gemaakt over de te volgen richtlijnen en worden cijfers ten aanzien van de kwaliteit van zorg met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er gekeken naar (nieuwe) onderzoeksmogelijkheden. Dit alles om te zorgen dat ongeacht waar de patiënt in onze regio behandeld wordt, hij altijd toegang heeft tot dezelfde kankerzorg. Dit moet gaan resulteren in betere kwaliteit van de zorg op regionaal  en ook op landelijk  niveau.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Een patiënt wordt door de huisarts naar een specialist in het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen. In dit ziekenhuis vinden onderzoeken plaats om de diagnose vast te stellen. Op basis van de diagnose bespreken zorgprofessionals uit het netwerk in een multidisciplinair overleg (MDO) wat de beste behandeling is. In overleg met de patiënt zal de best (haalbare) behandeling worden gekozen. Zo kan er gekozen worden om een operatie, een bestraling of chemo in een ander ziekenhuis in het netwerk te laten plaatsvinden. Het streven is om de zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt te organiseren.

Voor informatie over de  organisatie van de zorg per tumorsoort ga naar netwerken per tumorsoort. Hier vindt u een overzicht van de tumornetwerken  (NTG’s), hoe zij dit organiseren en  nog meer informatie.

Meer weten over de vorming van regionale oncologienetwerken

www.koersboek.nl
www.oncologienetwerken.nl
www.nfu.nl

Lees meer over  de toekomst van netwerkgeneeskunde en de ambities voor 2025.