Vijf vragen aan Addy van Hooren


Welke rol heb je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie?

“ Sinds de zomer van 2017 ben ik projectleider regionaal documentbeheer voor het regionaal oncologienetwerk Zuidwest (CCN Zuidwest). Daarnaast werk ik als beleidsadviseur in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en ben ik vanuit die rol ook betrokken bij de regionale netwerkvorming.”

Wat heeft het project Documentbeheer bijdrage aan de ontwikkeling van het regionale oncologienetwerk?

“ Met het project documentbeheer is de haalbaarheid onderzocht van het openbaar toegankelijk maken van de regionale behandelprotocollen (zorgpaden) via deze website van het regionaal oncologienetwerk van Zuidwest Nederland.  In samenwerking met de afdeling Kwaliteit Management Systeem van het Erasmus MC is er een analyse gemaakt van de systemen waarmee we het delen van zorginhoudelijk informatie mogelijk kunnen maken. Daaruit is naar voren gekomen  dat dit kan  met het documentbeheersysteem iProva. Voor de verdere implementatie van iProva en de toestemming voor het delen van zorginhoudelijk informatie zullen de raden van bestuur van de ziekenhuizen toestemming moeten geven. De grote uitdaging is nog wel dat onze regio meerdere samenwerkingsverbanden heeft en daarmee dus ook verschillende zorgprotocollen kent. Het grote voordeel is wel dat regionale netwerktumorgroepen die onderling afspraken maken over juiste behandeling op de juiste plaats op het juiste moment ook op ieder moment kunnen beschikken over de juiste informatie over de regionaal gemaakte afspraken.”

Wat speelt een belangrijke rol bij de regionale netwerkvorming in de oncologie?

“ Ik denk dat de uitkomstenbesprekingen van borst en colorectaal die voor dit najaar gepland staan een goede aanzet geven om met elkaar op inhoud in gesprek te gaan. Niet alleen om de zorg uniformer te maken maar om van elkaar te leren om zo de oncologische zorg in de regio verder te verbeteren.”

Wat gaat de patiënt merken van de ontwikkelingen?

“ De patiënt zal doordat we onderling samenwerken voor de nodige zorg eerder op de juiste plek terecht komen. Dit kan betekenen dat hij/zij naar een ander ziekenhuis moet voor een specialistische operatie of behandeling.”

Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking?

“ Ik hoop dat alle ziekenhuizen in de regio samen blijven werken aan het ontwikkelingen van excellente en patiëntvriendelijke oncologische zorg. Ik hoop dat de expertise voor alle ziekenhuizen behouden blijft zodat we alle noodzakelijke regionale zorg toegankelijk houden voor iedereen met kanker.”