Inspirerende en informatieve casemanagersbijeenkomst oncologientewerk Zuidwest

Inspirerende en informatieve casemanagersbijeenkomst oncologientewerk Zuidwest

Op dinsdag 27 november jl. waren de casemanagers oncologie uit regio Zuidwest weer bij elkaar om hun kennis en ervaringen te delen. Deze keer was de bijeenkomst in het Amphia ziekenhuis in Breda en waren er ook weer veel collega’s aanwezig..

De middag werd afgetrapt met de laatste ontwikkelingen in het regionale oncologienetwerk van Zuidwest Nederland. Nu de eerste vier jaar van het citrienproject Naar regionale oncologienetwerken op 31 december afloopt, is de vraag hoe gaan we verder? Stephanie van Eijk gaf een korte toelichting op de lopende projecten en die van de komende vier jaar (de Citrien periode 2.0).

Daarop volgend vertelde Dorien van Benthem, Projectleider van NFK (Nederlandse Federatie voor kankerpatiënten organisaties) meer over de campagne ‘Deel je ervaring’. Uit een van de onderzoeken kwam onder meer naar voren dat een kwart van de patiënten aangeeft geen vast aanspreekpunt te hebben of te ervaren bij hun behandeltraject. Aan de hand van die uitkomst hebben de casemanagers de ‘tips en tricks’ met elkaar gedeeld over hoe dit voor de patiënt duidelijk(er) gemaakt kan worden.

Maureen de Boer, adviseur palliatieve zorg IKNL, is ingegaan op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Middels tien domeinen wordt in hierin beschreven wat goede palliatieve zorg precies inhoudt.

Het laatste onderdeel van de middag werd ingeleid met ‘Petje op, Petje af’ quiz.  Tamara Raaijmakers, Programmamaker van Centrum werk en gezondheid stelde vragen over wat de problemen zijn die ontstaan bij patiënten met kanker die aan het werk zijn of willen blijven.

Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst.