Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds.

Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds.

De focus van netwerkvorming zal voor de regio Zuidwest Nederland dit jaar liggen op:
– Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk).
– De verdere implementatie van netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren).
– De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem.
– Echelonnering model regionale MDO’s.
– De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg.
– Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor meer informatie over het het landelijke Citrienproject Naar regionale oncologische netwerken en de ontwikkelingen in de andere regio’s klik hier.