Vijf vragen aan Joos Heisterkamp van het Embraze kankernetwerk

Vijf vragen aan Joos Heisterkamp van het Embraze kankernetwerk

Welke rol had je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie?

Ik was betrokken bij eerste gesprekken over een regionale aanpak van de chirurgische behandeling voor maagkanker, op basis van de SONCOS volumenormen. Hierin ontstond toen ook het initiatief om binnen de oncologie intensiever met elkaar te gaan samenwerken.

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar jij bij betrokken was?

We hebben in de Embraze regio eenduidige afspraken gemaakt over de diagnostiek van patiënten met slokdarm- en maagkanker. De diagnostiek, voorbehandeling en follow up kan in het eigen ziekenhuis plaatsvinden. Voor een chirurgische ingreep moet een patiënt soms naar een ander ziekenhuis, omdat dit niet in ieder ziekenhuis kan plaatsvinden, maar in twee van de Embraze ziekenhuizen. De expertise van het Erasmus MC Kankerinstituut is vertegenwoordigd in het wekelijks MDO en die overdracht van informatie is nu gestructureerd in plaats van ad hoc.

Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij de regionale netwerkvorming in de oncologie.

Het bewustzijn en de wil van alle betrokken zorgprofessionals om tijd en energie te steken in regionale samenwerking die meer behelst dan de patiënt naar een ander ziekenhuis verwijzen.

Wat merkt de patiënt van deze ontwikkeling?

Een eenduidig (behandel)traject voor alle patiënten met slokdarm en maagkanker in de Embraze regio. Een voorbeeld uit de praktijk: Een patiënt die vanuit ziekenhuis A aankwam op de poli van ziekenhuis B voor een slokdarmoperatie zei na twee zinnen, ‘Ik heb het gevoel dat u mij al helemaal kent’. We doen het tenslotte voor de patiënt. Zij moeten ervaren dat wij – met elkaar – de best mogelijke zorg leveren. Dichtbij waar het kan en soms verder weg als het moet.

Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking?

Embraze als kankernetwerk in onze regio nog verder op de kaart zetten voor al onze patiënten. Zij gaan dan niet meer van het ene naar het andere ziekenhuis maar naar één of twee Embraze locatie’s.