Vijf vragen aan Maarten Vermaas over het samenwerken in de oncologie

Vijf vragen aan Maarten Vermaas over het samenwerken in de oncologie

Welke rol heb  je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie?

Ik ben chirurg en een van de leden van het levernetwerk Zuidwest Nederland.  Dit Levernetwerk is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen oncologie en chirurgie van vier ziekenhuizen, het Erasmus MC Kanker instituut, het Albert Schweitzer, het Amphia en het IJsselland ziekenhuis, mijn thuisbasis.  Het netwerk heeft als doel mensen met de diagnose darmkanker met uitzaaiing naar de lever – colorectale levermetastasen  – een eenduidige en  kwalitatief hoogstaande behandeling te bieden. Het afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk ingezet voor de ontwikkeling van onze website levernetwerk.nl.

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar jij bij betrokken was?

Er is sinds 2015 een regionaal behandelprotocol voor colorectale levermetastasen waarmee elke patiënten uit de regio op uniforme wijze behandeld wordt. Er is dus geen verschil in behandeling voor een patiënt in Dordrecht of Capelle a/d IJssel. Overal hanteren we dezelfde indicaties voor chemotherapie en operaties. In het netwerk worden alle patiënten wekelijks  (vrijdagmiddag) besproken in een teleconferentie (MDO) om het beste behandelplan vast te stellen. Het levernetwerk participeert in meerdere wetenschappelijke studies en tijdens het MDO wordt hier ook aandacht aan besteed. Dit jaar hebben we ook een website ontwikkeld voor zowel patiënten als artsen waarop alle informatie over de ziekte, het netwerk maar ook alle lopende wetenschappelijke studies te vinden zijn.

Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij de regionale netwerkvorming in de oncologie.

Deze regionale aanpak en samenwerking is het initiatief van prof Kees Verhoef van het Erasmus MC Kanker instituut. Hij heeft ons samengebracht en inmiddels zien we elkaar niet als concurrenten maar juist als partners. Samen werken we verder aan eenduidige, excellente kankerzorg voor iedere patiënt in de regio.

Wat merkt de patiënt van deze ontwikkelingen?

Er is al uniformiteit in de behandelprotocollen in de regio; iets wat heel vanzelfsprekend lijkt. De realiteit is dat op het gebied van levermetastasen de behandeling in Nederland maar ook wereldwijd sterk varieert. Waar we ook aan werken is om de resultaten van onze behandeling regionaal te verzamelen en analyseren om zo de zorg nog verder te verbeteren. Zo krijgt elke patiënt in de regio dichtbij huis de best haalbare behandeling(en).

Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking?

Onze droom is dat elke patiënt uit de regio centraal bij het levernetwerk ‘aangemeld’ wordt en het behandelplan centraal wordt vastgesteld. Daarna wordt hij/zij idealiter behandeld op een gezamenlijke polikliniek. Vervolgens zien we dat het ene ziekenhuis zich meer toelegt op de zeer complexe leveringrepen terwijl het andere zich meer specialiseert in de minimaal invasieve technieken. Op dit moment ontwikkelen we een zogeheten dashboard waarmee we regionaal onze resultaten zullen gaan presenteren in plaats van ieder ziekenhuis individueel.  Iedere keer maken we samen weer  stappen in nog betere kankerzorg voor onze patiënten en daar ben ik trots op.