De organisatie achter  netwerkvorming

Bij de organisatie van oncologienetwerken in  Zuidwest ligt de focus op het operationaliseren van netwerktumorgroepen, waarbij bestuurlijk en medisch draagvlak en facilitaire ondersteuning van groot belang zijn. Er worden regionaal onderling afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen over hoe er wordt samengewerkt om per tumorsoort een netwerk te ontwikkelen.

Om dit mogelijk te maken is een projectorganisatie ingericht waarbij de netwerktumorgroepen (NTG) de basis  vormen. Een NTG bestaat uit zorgprofessionals en medisch specialisten die per tumorsoort transmuraal betrokken zijn bij alle benodigde behandelingen. Hierin vervullen de voorzitter, de procesbegeleiders en casemanager – oncologisch verpleegkundige – een belangrijke rol.

De regiocommissie fungeert als het bestuur van het netwerk en bestaat uit vertegenwoordigers uit beide subnetwerken EMBRAZE en CONCORD. De ondersteunende projecten wordt begeleid en ondersteund door het regiobureau. Verschillende projectgroepleden participeren in deelproject- en werkgroepen.

  • Organisatie van kwaliteitsindicatoren (Value Based Healthcare, pilot borstkanker), projectleider Femmy Meenhorst.
  • Regionaal documentbeheer (systeem), projectleider Addy van Hooren
  • Informatie over de regionale netwerkvorming en  de  projecten wordt naar een grote groep stakeholders (het Citrienfonds, NFU), de betrokken zorgprofessionals en de landelijke patiëntverenigingen overgebracht via de landelijke en deze website, via  nieuwsberichten en tijdens regionale bijeenkomsten die meerdere malen per jaar plaatsvinden.

Meer weten over de organisatie van het regionale oncologie van netwerk Zuidwest Nederland en voor vragen over de website, neemt u contact op met het regiobureau via Elisabeth Vermeulen.

Addy van Hooren
Projectleider Documentbeheer (transmuraal)
a.v.hooren@asz.nl

Elisabeth Vermeulen
stafondersteuner CCN
ccn@erasmusmc.nl

Erna Elfrink
Linkin Pin CCN Zuidwest
e.elfrink@erasmusmc.nl

Femmy Meenhorst

Femmy Meenhorst
projectleider Pilot Borstkanker
f.meenhorst@asz.nl