Tumortypen: Blaaskanker

Wat is blaaskanker?

Blaaskanker is de vierde meest voorkomende tumor bij mannen en staat ook bij vrouwen in de top tien. Jaarlijks krijgen ongeveer 6.000 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Blaaskanker komt voornamelijk voor bij mannen en vrouwen ouder dan 60 jaar.

Een blaastumor kan goed- of kwaadaardig zijn. Goedaardige tumoren van de blaas worden ook wel poliepen of papillomen genoemd, maar de kans dat een tumor goedaardig is, is minder dan 5%. Bij een kwaadaardige blaastumor is er sprake van blaaskanker, die verdeeld worden in niet-spierinvasieve en spierinvasieve tumoren.

Een blaastumor ontstaat in de urineblaas. De urineblaas is het orgaan waar de urine wordt opgeslagen voordat het wordt uitgeplast via de plasbuis. De wand van de blaas bestaat uit slijmvlies, een steunlaag en een diepere spierlaag.

Niet-spierinvasieve en spierinvasieve tumoren

Een kwart van de blaastumoren is spierinvasief. Dit betekent dat de tumor zich bevindt in de diepere spierlaag van de blaas. Bij deze vorm van blaaskanker is er een verhoogd risico op uitzaaiingen buiten de blaas. De overige voorkomende blaastumoren zijn niet-spierinvasieve. Deze bevinden zich alleen in het blaasslijmvlies, maar kunnen bij een niet tijdige behandeling doorgroeien in de blaasspier.

Het Blaaskankercentrum Rotterdam

Het Blaaskankercentrum is een multidisciplinair initiatief dat actief is sinds juni 2012. Multidisciplinair houdt in dat er verschillende specialisten uit verschillende regionale ziekenhuizen betrokken zijn bij een individuele behandeling. Door op deze manier de krachten te bundelen is het voor het Blaaskankercentrum mogelijk om snel en efficiënt te werk te gaan. Eens per week vindt er een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats, waarin alle blaaskankerpatiënten besproken worden. Door de aanwezigheid van de verschillende artsen, ieder met een eigen specialisme, kan er effectief overleg plaatsvinden en sneller tot een advies en/of behandelplan gekomen worden. De patiënt hoeft hierdoor niet langer te wachten dan noodzakelijk.

Zorg voor Patiënten met Invasieve Blaaskanker – Cijfers over 2017 van het Blaaskankercentrum – Rotterdam

Alle patiënten in de regio die gediagnosticeerd zijn met invasieve blaaskanker worden verwezen naar het Blaaskankercentrum voor een eenmalige beoordeling en behandeladvies. Voorafgaand aan het bezoek vindt herbeoordeling van het pathologisch onderzoek en de beeldvorming uit het verwijzend ziekenhuis plaats. Op de dag van het bezoek aan het Blaaskankercentrum worden digitaal kwaliteit-van-leven vragenlijsten afgenomen en vindt counseling plaats door zowel uroloog, internist-oncoloog, radiotherapeut en oncologieverpleegkundige. Aan het eind van de dag wordt de patiënt besproken in het Multidisciplinair Overleg en volgt een definitief behandeladvies dat ook aan de verwijzer wordt gerapporteerd. Het streven van deze regionale samenwerking is om de kwaliteit van zorg voor patiënten met invasieve blaaskanker zo optimaal mogelijk te krijgen en om tot een eenduidig regionaal beleid te komen. De animaties met de cijfers tref je aan de rechterkant aan.

Wetenschappelijk onderzoek

Kankeronderzoek is essentieel en kennisdeling is daarin zeer belangrijk. Daarom is in 2011 Stichting DUOS in het leven geroepen, waarbij inmiddels 25 Nederlandse ziekenhuizen nauw bij aangesloten zijn. DUOS staat voor ‘Dutch Uro-Oncology Studygroup’ en bestaat uit een multidisciplinair onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek initieert en deze gezamenlijk uitvoert in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast worden internationale kansen gecoördineerd opgepakt en vindt de groep aansluiting bij vergelijkbare uro-oncologische onderzoeksgroepen.

Meer informatie over Stichting DUOS en specifieke studies vindt u op: www.stichtingduos.nl

De samenwerkende ziekenhuizen van het Blaaskankercentrum

Groene Hart Ziekenhuis & Van Weel-Bethesda Ziekenhuis & Spijkenisse Medisch Centrum & Ikazia Ziekenhuis & Franciscus Gasthuis & Vlietland & IJsseland Ziekenhuis & Maasstad Ziekenhuis & Erasmus MC Kanker Instituut

*De ziekenhuizen waar hoog complexe zorg kan worden geboden zijn  het Erasmus MC Kankerinstituut, Franciscus Gasthuis  & Vlietland en  het Maasstad Ziekenhuis.

Tumorwerkgroepleden

Suzan Bakboord (senior-verpleegkundige)

Dr. Joost Boormans (uroloog)

HIldegard Buijl-Nout (senior verpleegkundig-consulent)

Melanie Kamp  (administratief medewerker)

Dr. M. van de Kamp  (uroloog)

Dr. Wim Kirkels (uroloog)

Dr. Sjoerd Klaver (uroloog)

Petra Lecram-Lubbers (polikliniek assistente)

Denise Kooper (verpleegkundige)

Marloes Rosier (verpleegkundig specialist)

Lygia Snijders (senior-verpleegkundige)

Prof. dr. Ronald de Wit  (internist-oncoloog)

Bekijk de animatie over de regionale samenwerking van het Blaaskankercentrum Rotterdam.

Cijfers

Het Blaaskankercentrum – Rotterdam wil op transparante wijze laten zien welke patiënten het centrum bezocht hebben en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Om dit inzichtelijk te maken voor collega’s, ziekenhuisbestuurders, verzekeraars, de patiëntenvereniging en andere geïnteresseerden is een aantal animaties gemaakt. Bewust hebben wij gekozen voor een dynamische weergave en niet voor een statische factsheet. Hier vindt u de gegevens van de 198 patiënten met invasieve blaaskanker die multidisciplinair gecounseld zijn in het Blaaskankercentrum – Rotterdam in 2017.

Animatie 1: uitgevoerde behandelingen per behandeltraject

Animatie 2: totaaloverzicht van uitgevoerde behandelingen en verwijzende ziekenhuizen

Animatie 3: doorlooptijden in diagnostisch traject en sterftecijfers na chirurgie

Animatie 4: kwaliteit-van-leven per behandeltraject

Animatie 5: complete animatie (duur 5 min en 35 sec)

Heeft u invasieve blaaskanker?
Bekijk de introductievideo van het Erasmus MC waarin uroloog Joost Boormans uitlegt welke stappen een patiënt doorloopt als hij of zij wordt doorverwezen naar het Blaaskanker Centrum Rotterdam.

Zorgpad
Klik hier voor het zorgpad blaaskanker van het Blaaskankercentrum Rotterdam.

E-mailadres
blaaskankercentrum@erasmusmc.nl