Tumortypen: Blaaskanker

Elk jaar krijgen ongeveer 1600 mensen de diagnose invasieve blaaskanker. Voor onderzoek en de vaak gecompliceerde behandeling zijn veel verschillende specialismen nodig. Hiervoor moeten veel losse afspraken gemaakt worden, vaak bij verschillende specialisten.

De oplossing: het Blaaskankercentrum Rotterdam

Door zes ziekenhuizen van het oncologische subnetwerk CONCORD is het Blaaskankercentrum opgezet. Dit centrum brengt de kennis en specialismen bijeen om patiënten met invasieve blaaskanker de beste behandeling te geven. Dit wordt vanuit één centraal punt  geregeld. De noodzakelijke behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats dichtbij de patiënt en waar nodig verder weg.  Deze vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en hun specialisten is uniek in Nederland en levert een aantal voordelen op:

  • Elke patiënt krijgt het beste mogelijke individuele zorg (behandelplan), passend bij zijn situatie, met de minste onzekerheid, wachttijden of gedoe.
  • De patiënt krijgt in een keer hele behandelplan (het proces) voorgelegd en toegelicht, daarbij is altijd een oncologische verpleegkundige aanwezig, dat levert rust en zekerheid op voor hem en zijn naasten (mantelzorgers).
  • De intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines en tussen artsen uit de van verschillende ziekenhuizen in regio zorgt de laatste kennis en ervaring worden gedeeld, wat de behandeling ten goede komt. Alle noodzakelijke (oncologische) zorg wordt centraal georganiseerd rondom de patiënt.

Vraag uw (huis)arts om een doorverwijzing naar het Blaaskankercentrum. Dit kan eenvoudig met een email naar blaaskankercentrum@erasmusmc.nl.

De samenwerkende ziekenhuizen van het Blaaskankercentrum

Groene Hart Ziekenhuis & Van Weel-Bethesda Ziekenhuis & Spijkenisse Medisch Centrum & Ikazia Ziekenhuis & Franciscus Gasthuis & Vlietland & IJsseland Ziekenhuis & Maasstad Ziekenhuis & Erasmus MC Kanker Instituut

*De ziekenhuizen waar hoog complexe zorg kan worden geboden zijn  het Erasmus MC, Franciscus  & Vlietland en  het Maasstad Ziekenhuis.

Tumorwerkgroepleden

Joost Boormans, Uroloog Erasmus Kankerinsituut
Sjoerd Klaver, Uroloog Maasstad Ziekenhuis

Bekijk de animatie over de regionale samenwerking van het Blaaskankercentrum Rotterdam.

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 25 aangesloten ziekenhuizen, voor investigator initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker.

Heeft u invasieve blaaskanker?
Bekijk de introductievideo van het Erasmus MC waarin uroloog Joost Boormans uitlegt welke stappen een patiënt doorloopt als hij of zij wordt doorverwezen naar het Blaaskanker Centrum Rotterdam.

Zorgpad
Klik hier voor het zorgpad blaaskanker van het Blaaskankercentrum Rotterdam.