Tumortypen: Leverkanker – Colorectale levermetastasen

Het Levernetwerk Zuidwest Nederland

Dit Levernetwerk   is een samenwerkingsverband tussen 4 ziekenhuizen in de regio.  Dit netwerk heeft als doel     mensen met de diagnose  darmkanker met uitzaaiing naar de lever – colorectale levermetastasen  –  een eenduidige en  kwalitatief hoogstaande behandeling te bieden.

Er is sinds 2015 een regionaal behandelprotocol dat gebruikt wordt en waarmee alle patiënten op uniforme wijze behandeld  worden. In het netwerk worden wekelijks  (vrijdagmiddag) alle patiënten (transmuraal)  besproken in een teleconferentie (MDO) om voor deze patiënten  het beste behandelplan vast te stellen.

Het levernetwerk initieert en participeert in meerdere wetenschappelijke studies. Op de website van het levernetwerk zijn  studies te vinden. Een  beslisboom  toont   patiënten  op eenvoudige wijze  voor welke onderzoek hij/zij in aanmerking kan komen.

De  4 samenwerkende ziekenhuizen in het netwerk zijn:

Albert Schweitzer Ziekenhuis & Amphia Ziekenhuis & IJsseland Ziekenhuis & Erasmus MC Kanker Instituut

Informatie  over het regionale levernetwerk voor  patiënten  & zorgprofessionals is  te vinden op  de website www.levernetwerk.nl