Tumortypen: Netwerk Casemanagers oncologie

De casemanagers oncologie, werkzaam in de regio EMBRAZE en CONCORD, komen twee keer per jaar bijeen. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden de ontwikkelingen op het gebied van het CCN Zuidwest Nederland gedeeld. Ook wordt kennis gedeeld over relevante onderwerpen op het gebied van oncologische zorg. Bijvoorbeeld hoe het patiëntportaal goed gebruikt kan worden, of wanneer oncologische revalidatie geschikt voor een patiënt.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 27 november in het Amphia ziekenhuis.