In de regio Zuidwest Nederland wordt per jaar bij ongeveer 3.000 mensen de diagnose longkanker gesteld. Specialisten van vier ziekenhuizen werken, om de beste zorg te kunnen bieden, intensief samen. Door alle kennis en specialismen te bundelen kunnen zij voor elke patiënt in de regio de best passende zorg leveren.

Hoe werkt het longkankercentrum?

De diagnose longkanker wordt veelal in het eigen ziekenhuis gesteld. Elke woensdag is er multidisciplinair (MDO) overleg. In dit overleg zijn alle benodigde specialisten van de betrokken ziekenhuizen vertegenwoordigd. Het Erasmus MC Kanker Instituut participeert als consulent in het MDO. De volgende specialisten nemen deel aan het MDO: een longarts, longchirurg of thoraxchirurg, een patholoog, een radioloog, een radiotherapeut en een casemanager en/of oncologieverpleegkundige. Zij bespreken lopende behandeling van bijzondere gevallen aan de hand van nieuwe uitslagen. En voor nieuwe patiënten wordt het behandelplan vastgesteld. Dit behandelplan wordt besproken met de patiënt waarna de behandeling kan starten. Indien er een operatie plaats moet vinden, wordt dit in het Maasstad Ziekenhuis of het Ikazia Ziekenhuis gedaan.

Zorg rondom de patiënt

Een patiënt met longkanker kan voor de meeste onderzoeken en behandelingen terecht in het ziekenhuis van voorkeur. Voor specifieke behandelingen kan het wel nodig zijn om de patiënt op een andere ziekenhuislocatie te helpen. De vervolgbehandelingen en nazorg vinden veelal plaats in het ziekenhuis van voorkeur. De patiënt wordt tijdens het hele behandeltraject door een vaste verpleegkundige, de zogenaamde casemanager, begeleid.

Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier

De ziekenhuizen gebruiken één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Zo is alle benodigde patiëntgegevens snel beschikbaar. In de toekomst zijn na akkoord van de patiënt de medische gegevens beschikbaar voor alle betrokken behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie. Daarbij kan, als dat moet, informatie worden afgeschermd in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

Wat zijn de voordelen van deze samenwerking?

Elke patiënt in onze regio is verzekerd van een optimaal behandelplan en de beste medische zorg ongeacht in welk ziekenhuis de diagnose worden gesteld. Overal gelden dezelfde protocollen en zorgpaden. De samenwerking zorgt er voor dat kennis en ervaring voortdurend worden gedeeld. Dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede. De samenwerking biedt tevens de mogelijkheid om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, sneller te innoveren en wanneer patiënten hiervoor in aanmerking komen de modernste behandelingen aan te bieden.
De 4 ziekenhuizen die samenwerken. Het Erasmus MC Kanker Instituut participeert als consulent in het MDO.

Erasmus MC

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis

Maasstad ziekenhuis

Spijkenisse Medisch Centrum