Elk jaar krijgen ongeveer 13.000 mensen in Nederland longkanker. Patiënten kunnen last krijgen van onder andere kortademigheid, benauwdheid, hoesten, pijn en/of vermoeidheid. Longkanker kan voorkomen in verschillende vormen. Afhankelijk van de vorm en grootte van de cellen wordt een hoofdindeling gemaakt in kleincellig en niet-kleincellig longkanker. Afhankelijk van het type longkanker wordt een behandelplan opgesteld. Een correcte diagnose is zeer noodzakelijk zodat elke patiënt direct de juiste behandeling op maat krijgt.

Longkankernetwerk Zuidwest-Nederland

Het Longkankernetwerk Zuidwest-Nederland is door de samenwerking tussen 19 ziekenhuizen het grootste regionale kankernetwerk van Nederland. Door gezamenlijke afspraken, afstemming in behandeling en ondersteuning in ons netwerk verbeteren wij de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Door het bundelen van alle kennis en specialismen krijgt elke patiënt uit de regio zuidwest-Nederland de best passende zorg: “dichtbij als dat kan, ver weg als het moet”.

Hoe werkt het Longkankernetwerk?

De diagnose longkanker wordt veelal in het eigen ziekenhuis van de patiënt gesteld. Via videoconferentie is er wekelijks een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij de betrokken specialismen van de aangesloten ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg worden de lopende behandelingen besproken van bestaande patiënten en wordt er voor nieuwe patiënten een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt besproken met de patiënt. Laag complexe zorg kan worden verleend in het eigen ziekenhuis. Hoog complexe zorg, zeldzame aandoeningen en de meeste experimentele behandelingen worden verleend in een expertise centrum. In de regio Zuidwest-Nederland is dat het Erasmus MC. Het Erasmus MC zal bij doorverwijzing de patiënt binnen 1 week uitnodigen voor een eerste bezoek.

Voordelen?

Elke patiënt krijgt de best mogelijke individuele zorg, passend bij zijn situatie.
Door nauwe samenwerking kunnen de wachttijden van doorverwijzen minimaal blijven.
De intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines en tussen de artsen uit de verschillende ziekenhuizen in de regio zorgt ervoor dat kennis en ervaring worden gedeeld. Dit komt de behandeling van de patiënt ten goede.

Samenwerkende ziekenhuizen:

Haga ziekenhuis

Reinier de Graaf Gasthuis

Erasmus MC

Franciscus Gasthuis & Vlietland

IJsselland Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Ikazia

Spijkenisse Medisch Centrum

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Amphia ziekenhuis

Admiraal de Ruijter Ziekenhuis

ZorgSaam

Bravis ziekenhuis

ETZ Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Beatrixziekenhuis

ZRTI

Instituut Verbeten